KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İle paylaşmış olduğunuz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun m.3/ç kapsamında tanımı yapılmış olan kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kanun ve özel hüküm içeren sair kanunlara uygun olarak kullanacağız. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, veri sorumlusu NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak kanun ve mevzuata olarak kullanarak muhafaza edeceğiz. Bu doğrultuda şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi her zaman sorgulama ve bilgi alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair kanunlara uygun olarak işleyeceğimizi, bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda da mevzuata uygun olarak yeterli dikkat ve özenin de gösterileceğini belirtiriz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi
NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışında mukim ve işbirliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler ile paylaşabilecektir.

Hak ve Yükümlülükler
NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. mevzuat gereğince veri sorumlusudur. Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi ... ... ... adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, ... ... uzantılı e-posta adresi ve ... ... ... no'lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Tarafınız ile kurulmuş olan sözleşmesel ilişki ve sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerinizi işleyeceğiz, gerek duyulması halinde yurt içi ve yurt dışı ile paylaşacağız, bu doğrultuda talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza, kullanım amacı, düzeltme, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınız bulunduğunu ve işbu aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olan form ile kanun gereğince başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

Erişim ve Muhafaza
NISE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağımızı belirtmek isteriz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Dilekçesi
İsim / Soy İsim :
T.C. Kimlik no :
Telefon No :
E-posta (KEP) :
Posta Adresi :
Başvuru Gerekçesi Ve Talep :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanmış işbu form ile kanun gereğince ileri sürmüş olduğunuz talebi açık bir şekilde paylaşmanız var ise konu hakkındaki ek belge ve bilgileri başvuru formu ile birlikte teslim etmeniz, başvuru içeriğinde hangi iletişim yolu ile cevabı almak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Başvurunuza ilişkin karar 6698 Sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tebliğleri çerçevesinde en geç 30 gün alınacaktır. Başvurununuz kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin maliyeti Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden tarafınızdan talep edilecektir. Başvuru esnasında şirketimizce, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep hakkı saklıdır.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

E-Bülten

Kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?